Kortlægning af kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Gå til nyhedsoversigten

Kortlægning af kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Forfattere: Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen.

Rapporten er udarbejdet på opdrag af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet med udgangspunkt i aftaleteksten for Finansloven 2014 om fordelingen af forskningsreserven til tværgående forsknings-initiativer, som lægger op til en ”kortlægning af kystturismeforskning”.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere