Kortlægning af sommerhusområder i Danmark – survey-resultater vedr. affaldshåndtering

Gå til nyhedsoversigten

Kortlægning af sommerhusområder i Danmark – survey-resultater vedr. affaldshåndtering

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Denne præsentation er et delresultat af rapporten Kortlægning af sommerhusområder i Danmark med særligt henblik på affaldshåndtering, som er fase 1 i projektet Effektiv kommunikation – om affaldshåndtering – i sommerhusområder. Formålet med fase 1 er at etablere et data- og videngrundlag for efterfølgende at kunne udvikle målrettede kommunikative redskaber om affaldshåndtering til brugere af sommerhuse. Den overordnede ledelse for projektets 3 faser ligger hos BOFA, Bornholms Affaldsbehandling.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere