Metode og proces: Kan der være andet end både på en havn?

Gå til nyhedsoversigten

Metode og proces: Kan der være andet end både på en havn?

Forfatter: Julie Skajaa.

Inspirationskatalog med metoder til brugerdreven produkt- og områdeudvikling med særligt fokus på udnyttelse af stedbundne potentialer.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere