Modelbaseret analyse af trafikken til og fra Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Modelbaseret analyse af trafikken til og fra Bornholm

Forfattere: Helene Willadsen og Jie Zhang.

Notatet giver et overblik over, hvordan CRT’s regionaliserede trafikmodel er opbygget, og hvad fremskrivningen af befolkning og økonomi på Bornholm viser i forhold til trafikbehov. Helt overordnet viser fremskrivningen, at der vil være et øget trafikbehov til og fra Bornholm i fremtiden. Den samlede trafikefterspørgsel kommer fra to forskellige kilder: Faste pendlere og turister. Der er et antal faste pendlere, der pendler stabilt i løbet af året. Antallet af pendlere vil øges i fremtiden på grund af den demografiske udvikling. Turister efterspørger primært transportmuligheder i sommersæsonen og betydeligt mindre i vinterhalvåret – også antallet af turister forventes at blive større i fremtiden.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere