Mulighederne for forbedret udnyttelse af IT til markedsføring og salg/distribution af bornholmske turismeprodukter

Gå til nyhedsoversigten

Mulighederne for forbedret udnyttelse af IT til markedsføring og salg/distribution af bornholmske turismeprodukter

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Det primære formål er at pege på hvorledes informationer om samt bookingmuligheder for alle bornholmske turistprodukter kan effektiviseres og fremmes via anvendelsen af Internet/WWW på hovedmarkederne. Der skal desuden ganske kort redegøres for muligheden for annoncering af og brochurebestilling for bornholmske produkter via det tidligere Btx, nu T-Online.

Et sekundært formål er at opridse muligheder/forudsætninger for afsætning via mellemled på det tyske marked. Der tænkes her på distribution via turoperatører samt via en evt. egen “bornholmsk” opkobling på Start.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere