Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Gå til nyhedsoversigten

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Analyse og opstilling af modelapparat, der kan estimere Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner ved en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Men det kræver, at der arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere