Naturpark Maribosøerne som turist- og oplevelsesprodukt

Gå til nyhedsoversigten

Naturpark Maribosøerne som turist- og oplevelsesprodukt

Forfattere: Lene Rømer, Anja Bach-Jensen, Helene Willadsen og Carl Henrik Marcussen.

Hvordan kan Naturpark Maribosøernes potentiale som turist- og oplevelsesprodukt understøttes, udvikles og realiseres? Denne rapport udspringer af Lolland og Guldborgsund kommuners fælles ønsker og ambitioner om at skabe de rette forudsætninger for det gode værtskab over for nuværende og potentielle gæster i Naturpark Maribosøerne. Nærværende rapport rummer først en baggrundsanalyse af naturparkens situation, udvikling og kontekst. Dernæst følger et potentialekatalog med konkretisering af væsentlige rammebetingelser, som er nødvendige at adressere og tage hånd om, samt identifikation af mulige udviklingspotentialer. Kataloget er bygget op med udgangspunkt i turismens værdikæde.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere