Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem

Gå til nyhedsoversigten

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem

Forfatter: Bjarne Madsen.

Beregninger lavet for Økonomi- og Indenrigsministeriets. Rapporten konkluderer, at det kan give en gevinst for alle typer kommuner i alle dele af landet at tiltrække nye virksomheder og understøtte vækst i eksisterende virksomheder inden for kommunegrænsen. Det gælder, selv om gevinsten også spredes til andre kommuner, fx fordi borgerne bor og betaler skat i en anden kommune, end hvor de arbejder. CRT har ved hjælp af LINE-modellen beregnet beskæftigelsesvirkningen for de enkelte kommuner af etableringen af en ny virksomhed i kommunen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere