Økonomisk værdiskabelse af den maritime branche i Nordjylland

Gå til nyhedsoversigten

Økonomisk værdiskabelse af den maritime branche i Nordjylland

Formålet med dette notat er at kortlægge den maritime branche i Nordjylland samt beregne dens samfundsøkonomiske betydning i årene 2015, 2016 og 2017. Outputtet er et kort notat med tabeller, som beskriver den nordjyske maritime branches beskæftigelses- og produktionseffekter i kommuner, regioner og i hele landet.

Der anvendes den senest tilgængelige version af Den regionaløkonomiske model SAM-K/LINE®_RTSA.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere