Om Airbnb i Danmark 2015-2016

Gå til nyhedsoversigten

Om Airbnb i Danmark 2015-2016

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Præsenteret ved metodeudvalgsmøde d. 17. november 2016 hos VisitDenmark. Præsentationen gennemgår, hvordan overnatningsomfanget af Airbnb kan opgøres.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere