Oplandsanalyse – Danske Havne

Gå til nyhedsoversigten

Oplandsanalyse – Danske Havne

Forfattere: Bjarne Madsen, Jie Zhang, Mette Lange, Torben Dall Schmidt, Jens Clausen og Camilla Jensen.

En erhvervshavn kan have stor betydning for den lokale, regionale og nationale økonomi – men hvor stor er denne betydning egentlig? Og kan indsigt i, hvordan erhvervshavnen spiller sammen med den omkringliggende økonomi og erhvervsmæssige udvikling give stof til vurderinger og initiativer til, hvorledes erhvervshavnene kan bringes i spil til fordel for denne udvikling? Det er det, denne rapport handler om.

I denne rapport dokumenteres der en ny metode til beregning og opgørelse af erhvervshavnes lokaløkonomiske betydning. Konkret foretages en lokaløkonomisk analyse af henholdsvis Køge Havn
og Aalborg Havn A/S.

Samlet set viser rapporten, at i Køge Havn, som er en mellemstor havn, er havnen relativt vigtig for lokaløkonomien, idet havnen har en direkte beskæftigelseseffekt i kommunen på 7,6%, og samlet set tegner sig for 10,6% af beskæftigelsen i hele kommunen. Samtidig er Aalborg Havn A/S noget større og, relativt til Køge Havn, en smule mindre vigtig for den samlede lokaløkonomi. Den direkte beskæftigelseseffekt ved havnen i Aalborg er på 5,7%, mens de afledte effekter lokalt i Aalborg Kommunes tilfælde er relativt noget større, idet havnen her tegner sig for 11,5% af de samlede arbejdspladser i kommunen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere