Ph.d.-afhandling – Laboured Learning

Gå til nyhedsoversigten

Ph.d.-afhandling – Laboured Learning

Denne afhandling omhandler det danske erhvervsuddannelsessystem og hvilken betydning dets rumlige udbudsstruktur har for udfordrede lokalområders udviklingsmuligheder, samt hvilke krav dette stiller til de unge erhvervsuddannelseselever uden for de større byer.

Afhandlingen anvender dels en tilgang, der analyserer hvilke faktorer, der har indflydelse på udbudsstrukturerne i det danske erhvervsuddannelsessystem, og dels en tilgang, der undersøger de unges opfattelse af deres mulighedsrum i relation til den konkrete udbudsstruktur.

På basis af eksisterende forskning om erhvervsuddannelsessystemets historiske udvikling, læst i relation til teorier om ulige udviklingsprocesser, analyseres hvilke faktorer og processer, der påvirker erhvervsuddannelsessystemets udbudsmuligheder i udfordrede lokaliteter.

Afhandlingens empiriske del undersøger de unge elevers veje ind i og igennem erhvervsuddannelsessystemet gennem en kombination af statistiske analyser og interview-baserede undersøgelser. Den statistiske undersøgelse følger ungdomskohorters bopæls- og uddannelsesmønstre fra tre casekommuner fra udfordrede områder i Danmark, inklusiv de unges anvendelse af nærmeste erhvervsuddannelsesinstitution. Den kvalitative analyse baserer sig på 23 narrative interviews af unge erhvervsuddannelseselever om deres transitioner ind i og gennem erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb.

Hhv. den empiriske del og statistiske undersøgelse findes som selvstændige udgivelser på dansk (se mere nederst på siden under “Mere fra samme projekt”, hvor du også finder relaterede præsentationer).

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere