Potentialekatalog for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Gå til nyhedsoversigten

Potentialekatalog for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Forfattere: Anja Bach-Jensen, Lene Rømer og Tage Petersen.

Dette katalog er blevet til som led i arbejdet med en potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm. Det er udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme, Destination Bornholm og Bornholms Vækstforum som en del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Her er Allinge-Sandvig udset som én ud af 20 danske ”minidestinationer” med et særligt udviklingspotentiale, som projektet har givet mulighed for at belyse og udvikle.

Potentialekataloget rummer 45 mulige aktiviteter og tiltag til at understøtte en realisering af visionen om Outdoor Park Bornholm, der præsenteres i Ud over kanten – potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 (resumé bagerst i kataloget, s. 58). Nogle idéer kan igangsættes i morgen. Andre er langsigtede, strategiske satsninger. Nogle kan en enkelt aktør søsætte til egen gevinst og fælles bedste. Andre kræver tværgående samarbejde og politisk velvilje.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere