Produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Gå til nyhedsoversigten

Produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Madfællesskabet ønsker viden om potentialet for at skabe en større grad af sammenhæng mel-lem Københavns og hovedstadsområdets fødevareforbrug og produktion. For at kunne belyse potentialer for et øget lokalt forbrug af lokalt producerede fødevarer, kræver det bl.a. en øget viden om den sjællandske fødevareproduktions omfang og rumlige organisering.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere