Quantitative Analyses in Cruise Tourism Studies

Gå til nyhedsoversigten

Quantitative Analyses in Cruise Tourism Studies

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Dette bogkapitel kortlægger de analytiske metoder, der er anvendt i 125 kvantitative krydstogtundersøgelser udgivet i perioden 1984 til og med 2014.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere