Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm

Forfattere: Tage Petersen, Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen

Analysen tegner et billede af udfordringerne for videregående uddannelse på Bornholm. Den evaluerer, hvordan Bornholms Akademi i 12 år har arbejdet for at imødekomme disse udfordringer samt kortlægger nuværende og kommende udbud og efterspørgsel efter videregående uddannelse og efteruddannelse. Formålet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan videregående uddannelse på Bornholm, herunder Bornholms Akademis funktioner, kan varetages i fremtiden.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere