Rønne Havn, potentialevurdering

Gå til nyhedsoversigten

Rønne Havn, potentialevurdering

Forfattere: Anders Hedetoft, Jie Zhang og Astrid Enemark.

Der opstilles fire scenarier for udvikling af Rønne Havn, der af Rønne Havn opfatter som forsigtige, realistiske og optimistiske. De fire scenarier omfatter etablering af en havmøllepark i den sydøstlige del af Østersøen, etablering af et servicecenter for en havmøllepark, en udvidelse af krydstogtturismen samt en udvidelse af råstofproduktionen. I alle fire scenarier beregnes de afledte regionaløkonomiske effekter for værdiskabelse og beskæftigelse.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere