SAM-K/LINE og REA-modellen

Gå til nyhedsoversigten

SAM-K/LINE og REA-modellen

Introduktion til SAM-K/LINE model-komplekset samt beskrivelse af den Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®_REA2020 (REA-modellen).

I dette notat introduceres Den Regionaløkonomiske Model SAM-K/LINE ® kort og REA-modellen beskrives og dokumenteres. Notatet består således af to dele. Første del er målrettet almene brugere af de analyser som er mulige at gennemføre på basis af SAM-K/LINE og fortæller helt overordnet om SAM-K/LINE-modellen og dens anvendelsesmuligheder. Oplysningerne kan f.eks. være målrettet uddannelseschefer eller ansvarlige for strategiske politiker og analyser, og notatet kan eventuelt benyttes i forbindelse med brugernes egne præsentationer af resultater fra modellen overfor tredjepart. Som en ekstra baggrundsoplysning, består denne del af notatet også af lidt baggrundsviden om forskellige økonomiske modeller i Danmark. For en mere fyldestgørende omtale af den overordnede SAM-K/LINE model henvises til brugervejledningen og diverse baggrundsmateriale, der kan findes på https://crt.dk/brugerforum/.

Anden del er en fyldestgørende beskrivelse af Den Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®, REA-modellen. Målgruppen for denne del af notatet er analytikere, der har behov for at viden hvilke forudsætninger og beregningstilgange der er anvendt i modellen. Formålet er således at understøtte analytikere i deres vurdering af, hvilke elementer der er taget højde for i fremskrivningsmetoden – og som dermed er inkorporeret i fremskrivningsmodellens beregninger.

 

 

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere