Sammenfatning: Erhvervsanalyse Bornholm – notat

Gå til nyhedsoversigten

Sammenfatning: Erhvervsanalyse Bornholm – notat

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen.

Sammenfatning af analyse, der har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere