Slutevaluering Maker’s Island Bornholm 2019 – 2022

Gå til nyhedsoversigten

Slutevaluering Maker’s Island Bornholm 2019 – 2022

Rapporten sammenfatter effekter af Maker’s Island Bornholm-indsatsen gennem analyser af udvikling i jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst. Yderligere analyseres udviklingen i ansøgere til Det Kongelige Akademis Designskole på Bornholm og skolens tiltrækning af nye borgere til øen. Kunsthåndværkets stigende synlighed og  anerkendelse fra lokalt til internationalt niveau analyseres, ligesom dets stigende betydning for øens turisme.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere