Statusanalyse: udflytning af statslige arbejdspladser

Gå til nyhedsoversigten

Statusanalyse: udflytning af statslige arbejdspladser

V-regeringen præsenterede den 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Ifølge Finansministeriet har de enkelte ministerier siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang med at flytte arbejdspladser ud i landet.

I april 2017 er der ifølge Finansministeriet udflyttet 2.162 af de i alt 3.900 planlagte arbejdspladser. Men hvordan ser situationen ud i et lidt større perspektiv? Bidrager staten så egentlig til at skabe vækst i hele Danmark ved at sikre statslige arbejdspladser i hele landet?

Her må det korte og klare svar være: nej. På både kort og lidt længere sigt har staten rent faktisk fjernet statslige arbejdspladser fra områder uden for København og de københavnske
omegnskommuner.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere