Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 4. Lokal jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø

Gå til nyhedsoversigten

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 4. Lokal jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af opkøb ved en lokal jordbrugsfond på Samsø.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere