Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Synteserapport

Gå til nyhedsoversigten

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Synteserapport

Synteserapporten præsenterer en analyse af udviklingen i bedriftsstruktur og ejerformer i landbruget, efter landbrugslovens liberaliseringer, introducerer kort seks casestudier (som er udgivet som separate case notater), og præsenterer analyse og syntese af disse. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden, og særligt hvorfor man ejer den.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere