Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

Gå til nyhedsoversigten

Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

Forfattere: Jesper Manniche, Jesper Nørgaard Viemose, Karin Topsø Larsen og Irena Stefaniak.

Denne analyse har til formål at frembringe ny viden om den aktuelle og fremtidige udvikling i fremstillingserhvervene uden for de store byer, særligt mht. anvendelsen af og behovet for arbejdskraft. Dette gøres ved at sammenligne fremstillingsvirksomheder i de danske landdistrikter, der klarer sig godt med fremstillingsvirksomheder, som 1) er mindre succesfulde og som 2) er lokaliseret i byområder.

Som metoder i opgaveløsningen anvendes både analyse af historiske registerdata fra Danmarks Statistik, modelfremskrivninger vha. CRT’s SAM-K/LINE®-model, og interviewbaserede casestudier af virksomheder.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere