The triple dance of knowledge combination: how knowledge bases, territorial scales and relational contexts interact in innovations

Gå til nyhedsoversigten

The triple dance of knowledge combination: how knowledge bases, territorial scales and relational contexts interact in innovations

Forfattere: Jesper Manniche og Stefania Testa.

Præsentation af paper fremlagt ved Organizational Learning and Knowledge Capabilities (OLKC) 2014 Conference, Oslo, 22.-24. april.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere