Turismens økonomiske betydning for Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Turismens økonomiske betydning for Bornholm

Forfatter: Thomas Rafn.

Rapportens hovedformål er at belyse, hvorledes og i hvilket omfang turismen direkte og indirekte påvirker den Bornholmske økonomi; herunder spørgsmålet, om turisme kan blive den økonomiske fremtid for øen? Foruden at resultaterne har almindelig samfundsmæssig interesse, er det hensigten at give turismens politiske beslutningstagere et realistisk billede af potentielle handlingsplaners samfundsmæssige konsekvenser.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere