Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014

Gå til nyhedsoversigten

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014

Forfattere: Martin Fonnesbech-Sandberg og Charlotte Rømer Rassing.

Denne rapport belyser turismens økonomiske betydning i Danmark i 2014 på det nationale, regionale og kommunale plan. Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i Danmark, og viser hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i mange brancher. Endeligt perspektiverer rapporten turismens størrelse i forhold til andre erhverv og redegør for turismeforbrugets økonomiske effekter for det danske samfund – bl.a. i form af antal job skabt af turismen.

Rapporten har karakter af et regionalt turismesatellitregnskab, der knytter turismen til nationalregnskabet i Danmark og er udarbejdet i henhold til internationale retningslinjer for et turismesatellitregnskab. Med udgangspunkt i den økonomiske model LINE beskriver rapporten også de samfundsøkonomiske effekter af turismen. Såvel det regionale turismesatellitregnskab som turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Center for Regional- og Turismeforskning ved seniorforsker ph.d. Jie Zhang.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere