Turismesatellitregnskab for Bornholm 2011

Gå til nyhedsoversigten

Turismesatellitregnskab for Bornholm 2011

Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner kroner og en samlet beskæftigelse på lige godt 2.000 årsværk.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere