Turismesatellitregnskab for Bornholm, 2015

Gå til nyhedsoversigten

Turismesatellitregnskab for Bornholm, 2015

I dette notat gennemføres en strukturanalyse, der placerer turismedestinationen Bornholm i en samfundsøkonomisk kontekst.

Der fokuseres på turismens omsætning, erhvervets evne til at skabe værdi, erhvervets beskæftigelseseffekt samt den turismeafledte betydning for bidrag til de forskellige offentlige kasser.

Samtidig gives et indblik i turisternes forbrug, mens de er på Bornholm, fordelt på branchegrupper, produktgrupper, formål, overnatningstyper og nationaliteter. Derudover gives en beskrivelse af turismens afledte effekter for andre dele af samfundsøkonomien.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere