Ud over kanten – potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Gå til nyhedsoversigten

Ud over kanten – potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Forfattere: Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og Lene Rømer.

Potentialeplanen er udarbejdet i forlængelse af Bornholms turismestrategi og nedsættelsen af en koordinationsgruppe, der fik til opgave at prioritere potentielle forretningsområder for Bornholms turisme. Rapporten er udarbejdet som en del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Her er Allinge-Sandvig udset som én ud af 20 danske “minidestinationer” med et særligt udviklingspotentiale, som projektet har givet mulighed for at belyse og udvikle.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere