Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Gå til nyhedsoversigten

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

I denne analyse er de unges uddannelsesvalg og veje gennem uddannelsessystemet belyst ved at følge ”Ungdomsårgang 2000” (dvs. alle unge i Danmark der i 2000 var 16, 17 og 18 år gamle). Denne årgang er fulgt frem til og med 2011. Undersøgelsen viser bl.a. at de unge fra landets yder-, land- og mellemkommuner uddanner sig i lige så høj grad (eller i højere grad) som unge fra bykommunerne, men de uddanner sig anderledes. Flere får en erhvervsfaglig uddannelse og færre en videregående uddannelse. Specielt er andelen, der går i gang med en lang videregående uddannelse, lavere end i bykommunerne. Unge uden for bykommunerne går hurtigere i gang med en erhvervsuddannelse, og de bliver i større udstrækning færdig med de uddannelser de påbegynder. Endvidere viser undersøgelsen af unge fra yderkommuner i langt større udstrækning flytter fra hjemkommunen i forbindelse med uddannelse. Dette gælder tydeligst for de videregående uddannelser, men også på en række erhvervsuddannelser bliver de unge fra yderkommunerne nødt til at flytte hjemmefra i en meget ung alder.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere