Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder

Gå til nyhedsoversigten

Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder

Præsentation af foreløbige resultater fra ph.d.-projekt for Bornholms Gymnasium.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere