Notat 1/2: Unge og erhvervsuddannelsessystemet i Danmarks udfordrede lokalområder

Gå til nyhedsoversigten

Notat 1/2: Unge og erhvervsuddannelsessystemet i Danmarks udfordrede lokalområder

Dette notat er udarbejdet for Region Nordjylland og Bornholms Regionskommune. Det er udarbejdet som led i et ph.d.-projekt, der er støttet økonomisk af Region Nordjylland, Bornholms Regionskommune, Aalborg Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere