Medarbejdere

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Sådan beskriver Anders sit arbejde

“Jeg arbejder med regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme, iværksætteri, virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling.

Jeg har arbejdet med småvirksomheder og forretningsdrift i hele mit professionelle liv. På CRT kan jeg især godt lide at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervs- og landdistriktsudvikling.  Jeg har det bedst med at arbejde så praksisnært som muligt, og det giver mig lidt af et ”kick”, når jeg kan se mit arbejde blive brugt i praksis. Jeg sætter pris på at være empirisk funderet og på at arbejde tæt sammen med praktikere af enhver slags.”

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm skal gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling. CRT’s opgave bliver undervejs at udføre en række analyser og vi ansætter samtidig en forsker/konsulent til arbejdet. Lokal forankring: Det er et mål at […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2021, 2022 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Erhvervsudvikling Faglærte Kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Projektet tager udgangspunkt i den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft set fra et landdistriktsperspektiv og undersøger sammenhænge mellem forskellige landdistrikters særlige arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens differentierede mobilitetsmønstre. Vi er særligt interesseret i at skabe ny viden om, hvor gode landdistrikternes arbejdsmarkeder er til at fastholde egen arbejdskraft og deres evne til at absorbere den tilstedeværende arbejdskraft, […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Josias Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2021 Turisme

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Projektet er del 3 af projektet TURISMEUDVIKLING I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Visionen for det overordnede projekt har været at skabe en kommerciel infrastruktur i, men i særdeleshed omkring nationalparken, der kan fremme og optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling og jobvækst. Der findes ikke nogen samlet opgørelse af, hvad nationalparkerne har betydet for lokalområderne, […]...

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
VisitNordsjælland
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft

SWOT Bornholm. Hvad lever Bornholm af?

Analysen er udarbejdet på foranledning af LAG-Bornholm og skal tjene som et af udgangspunkterne for den kommende udviklingsstrategi for LAG-Bornholm for 2023 – 2027. Analysen tegner et billede af Bornholms erhvervsmæssige styrker og svagheder og vurderer trusler og muligheder for den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Analysen bygger bl.a. på interview med en række centrale aktører.

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Evaluering af LAG/FLAG-Bornholm. Programperiode 2015 – 2021

Formålet med evalueringen har været at indsamle projektholdernes oplevelse af processen og vurdere de afledte effekter af LAG-indsatsen. Evalueringen skal tjene som inspiration ved tilrettelæggelsen af LAG-indsatsen i den kommende programperiode. I forhold til tidligere har der været større fokus på erhvervsudvikling, jobskabelse og støtte til enkeltvirksomheder. Dette strategiske skifte er ganske velimplementeret på Bornholm.

Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Potentiale for selvforsyning med protein til den animalske landbrugsproduktion på Bornholm

Formålet er at belyse de forventede samfunds- og lokaløkonomiske konsekvenser af en øget lokal proteinproduktion i den animalske sektor på Bornholm. Da der er en relativ intensiv svineproduktion på Bornholm, kan en markant omlægning af proteinforsyningen ikke gennemføres uden en væsentlig reduktion af produktionsomfanget. Dette vil medføre et markant tab af værditilvækst og arbejdspladser.