Medarbejdere

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Sådan beskriver Anders sit arbejde

“Jeg arbejder med regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme, iværksætteri, virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling.

Jeg har arbejdet med småvirksomheder og forretningsdrift i hele mit professionelle liv. På CRT kan jeg især godt lide at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervs- og landdistriktsudvikling.  Jeg har det bedst med at arbejde så praksisnært som muligt, og det giver mig lidt af et ”kick”, når jeg kan se mit arbejde blive brugt i praksis. Jeg sætter pris på at være empirisk funderet og på at arbejde tæt sammen med praktikere af enhver slags.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse, Netværk & lokalsamfund Afsluttet

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektperiode: juli 2019 – maj 2020. Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse. Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres? Hensigten er at opsamle og videreformidle […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark – det gælder både i byerne og i landdistrikterne. Men faglærte er særligt vigtige på arbejdsmarkederne uden for de største byer. Her udgør de faglærte op mod 40% af den beskæftigede arbejdskraft, mens de i byerne udgør ca. 25% Vi ved, at de videregående uddannelsessystemer skaber flyttestrømme mod de […]...

Karin Topsø Larsen, Jens Clausen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl
Bornholms Regionskommune, Erhvervsstyrelsen, Guldborgsund Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landdistriktspuljen (MBBL), Lolland Kommune, Varde Kommune
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse. Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres? Hensigten er at opsamle og videreformidle gode og dårlige erfaringer med samarbejdet […]

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Sammenfatning: Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Sammenfatning af undersøgelsen Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelsessystemets mobilitetsmønstre i Danmark. Rapporten sætter fokus på de geografiske aspekter ved erhvervsuddannelserne og ved de aktuelle udfordringer med at sikre de forskellige dele af landet adgang til faglært arbejdskraft. Undersøgelsen er finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter og er gennemført i perioden september 2018 til august 2019.