Medarbejdere

Vi er 25 medarbejdere som du her kan møde

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Sådan beskriver Anders sit arbejde

“Jeg arbejder med regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme, iværksætteri, virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling.

Jeg har arbejdet med småvirksomheder og forretningsdrift i hele mit professionelle liv. På CRT kan jeg især godt lide at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervs- og landdistriktsudvikling.  Jeg har det bedst med at arbejde så praksisnært som muligt, og det giver mig lidt af et ”kick”, når jeg kan se mit arbejde blive brugt i praksis. Jeg sætter pris på at være empirisk funderet og på at arbejde tæt sammen med praktikere af enhver slags.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark – det gælder både i byerne og i landdistrikterne. Men faglærte er særligt vigtige på arbejdsmarkederne uden for de største byer. Her udgør de faglærte op mod 40% af den beskæftigede arbejdskraft, mens de i byerne udgør ca. 25% Vi ved, at de videregående uddannelsessystemer skaber flyttestrømme mod de […]...

Karin Topsø Larsen, Jens Clausen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl
Bornholms Regionskommune, Erhvervsstyrelsen, Guldborgsund Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landdistriktspuljen (MBBL), Lolland Kommune, Varde Kommune
Læs mere
2018 Turisme Afsluttet

Turismesatellitregnskab for Bornholm, 2015

Forfattere: Jie Zhang og Anders Hedetoft I dette notat gennemføres en strukturanalyse, der placerer turismedestinationen Bornholm i en samfundsøkonomisk kontekst. Der fokuseres på turismens omsætning, erhvervets evne til at skabe værdi, erhvervets beskæftigelseseffekt samt den turismeafledte betydning for bidrag til de forskellige offentlige kasser. Samtidig gives et indblik i turisternes forbrug, mens de er på […]...

Jie Zhang, Anders Hedetoft
Center for Regional- og Turismeforskning
Læs mere
2018 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen

Erhvervsanalyse for Bornholm

Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum betydet for disse virksomheders udvikling? Og hvad kan […]

Anders Hedetoft

Fiskeriets udfordringer og muligheder på Bornholm

En kortlægning af den bornholmske fiskerisektors særlige udfordringer og muligheder på Bornholm og indhentning af erhvervsrepræsentanters vurdering af potentialer for udvikling af erhvervet.

Anders Hedetoft

Statusanalyse: udflytning af statslige arbejdspladser

V-regeringen præsenterede den 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Ifølge Finansministeriet har de enkelte ministerier siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang med at flytte arbejdspladser ud i […]