Medarbejdere

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Sådan beskriver Anders sit arbejde

“Jeg arbejder med regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme, iværksætteri, virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling.

Jeg har arbejdet med småvirksomheder og forretningsdrift i hele mit professionelle liv. På CRT kan jeg især godt lide at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervs- og landdistriktsudvikling.  Jeg har det bedst med at arbejde så praksisnært som muligt, og det giver mig lidt af et ”kick”, når jeg kan se mit arbejde blive brugt i praksis. Jeg sætter pris på at være empirisk funderet og på at arbejde tæt sammen med praktikere af enhver slags.”

Seneste 3 projekter
2021 Landbrug og lokale værdikæder Landbrug lokale værdikæder

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse, Netværk & lokalsamfund Afsluttet

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektperiode: juli 2019 – maj 2020. Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse. Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres? Hensigten er at opsamle og videreformidle […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Privat: Jonathan Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Sammenfatning

Liberaliseringer i landbrugsloven har ført til en række nye investorer i dansk landbrug. Publikation sammenfatter de vigtigste resultater og anbefalinger fra et forskningsprojekt, der undersøgte udbredelsen af de nye ejerformer og ejerkredse i dansk landbrug, og deres mulige stedseffekter. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden og især hvorfor man ejer den.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Synteserapport

Synteserapporten præsenterer en analyse af udviklingen i bedriftsstruktur og ejerformer i landbruget, efter landbrugslovens liberaliseringer, introducerer kort seks casestudier (som er udgivet som separate case notater), og præsenterer analyse og syntese af disse. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden, og særligt hvorfor man ejer den.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Privat: Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, […]