Medarbejdere

Gitte Hvidkær Marschner

Specialkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, kommunikation

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Socioøkonomisk analyse

CRT har analyseret potentialet i lokal beskæftigelse og skatteindtægter i forbindelse med udviklingen af Energiø Bornholm. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – sådan kan translokale fællesskaber skabe udvikling i lokalsamfund

Hvordan er deltidsbefolkningen på fire danske øer med til at udvikle og holde lokalsamfundet levende? Publikationen undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt engagerer sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvordan kan lokalsamfund engagere tilvalgsbeboere? Hvad skal man være opmærksom på? Publikationen er målrettet foreninger og beslutningstagere i lokalsamfund, som ønsker at engagere deltidsbefolkningen.

Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – hvordan translokale fællesskaber mellem fastboende og tilvalgsbeboere på Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø skaber udvikling i lokalsamfund

Med afsæt i erfaringer fra Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø belyser rapporten, hvordan translokale fællesskaber udvikler og holder lokalsamfundene levende. Den undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt ønsker at engagere sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvad kan lokalområderne gøre for at engagere tilvalgsbeboere? Hvilke erfaringer er der? Hvad skal man være opmærksom på?

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Dette notat udarbejdet af CRT er en forkortet udgave af en analyse af lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm i forbindelse med investeringen i den kommende Energiø Bornholm. Analysen indgår som en del af afrapporteringen i projektet Nationalt Center for Grøn Energi (NCfGE), som er et udviklingsprojekt bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og […]