Medarbejdere

Vi er 25 medarbejdere som du her kan møde

Jens Clausen

Statistiker, København,forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Sådan beskriver Jens sit arbejde

“Jeg arbejder med statistiske analyser og databehandling, specielt i forbindelse med udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser. Derudover udvikling og programmering af værktøjer til dataadgang og -analyse. Regional- og kommunaløkonomi.”

Seneste 3 projekter
2018 Turisme Afsluttet

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark

Rapporten præsenterer ny viden om mødemarkedets økonomiske betydning i 2017 og er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2012, som byggede på data fra 2010 og 2011. CRT har beregnet de afledte økonomiske effekter af mødeturismen i Danmark ved hjælp af Den Regionaløkonomiske Model for Mødeturisme (SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18). Analysen af mødemarkedets økonomiske betydning har fire […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen
MeetDenmark, VisitDenmark
Læs mere
2017 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Oplandsanalyse – Danske Havne

Forfattere: Bjarne Madsen, Jie Zhang, Mette Lange, Torben Dall Schmidt, Jens Clausen og Camilla Jensen En erhvervshavn kan have stor betydning for den lokale, regionale og nationale økonomi – men hvor stor er denne betydning egentlig? Og kan indsigt i, hvordan erhvervshavnen spiller sammen med den omkringliggende økonomi og erhvervsmæssige udvikling give stof til vurderinger […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Jens Clausen
Danske Havne, Syddansk Universitet
Læs mere
2016 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

En begivenhedsbaseret befolkningsanalyse for danske kommuner og byer, 2007-2030

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen, Oliver Peter Bentsen, Timo Friedel Mitze, Torben Dall Schmidt og Camilla Jensen. Rapportens formål er at sætte fokus på livsbegivenheder som årsag for migrationer i Danmark. Med en begivenhedstilgang til migrationer kan man mere præcist end tidligere beskrive udviklingen i befolkningsstrukturen i de danske kommuner og forklare nogle af […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Irena Stefaniak, Jens Clausen, Nino Javakhishvili-Larsen

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Denne rapporte præsenterer ny viden om mødemarkedets økonomiske betydning i 2017 og er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2012, som byggede på data fra 2010 og 2011. CRT har beregnet de afledte økonomiske effekter af mødeturismen i Danmark ved hjælp af Den regionale model for mødeturismen (SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18). Analysen af mødemarkedets økonomiske betydning har […]

Jens Clausen

Heterogeneous migration responses to individual life events and associated demographic change in Denmark

Forfattere: Torben Dall Schmidt, Timo Mitze, Jens Clausen og Bjarne Madsen. Paper præsenteret ved ERSA 57th Congress, 28.08-01.09 2017, Groningen, Holland.

Jie Zhang, Jens Clausen

Evaluating role of commercial ports in the regional economy

Forfattere: Jie Zhang, Bjarne Madsen, Jens Clausen, Mette Lange og Torben Dall Schmidt. Paper præsenteret ved 57th Congress of European Regional Science Association at Groningen, Holland, 31.08.2017.