Medarbejdere

Vi er 25 medarbejdere som du her kan møde

Jens Clausen

Statistiker, København,forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Sådan beskriver Jens sit arbejde

“Jeg arbejder med statistiske analyser og databehandling, specielt i forbindelse med udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser. Derudover udvikling og programmering af værktøjer til dataadgang og -analyse. Regional- og kommunaløkonomi.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark – det gælder både i byerne og i landdistrikterne. Men faglærte er særligt vigtige på arbejdsmarkederne uden for de største byer. Her udgør de faglærte op mod 40% af den beskæftigede arbejdskraft, mens de i byerne udgør ca. 25% Vi ved, at de videregående uddannelsessystemer skaber flyttestrømme mod de […]...

Karin Topsø Larsen, Jens Clausen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl
Bornholms Regionskommune, Erhvervsstyrelsen, Guldborgsund Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landdistriktspuljen (MBBL), Lolland Kommune, Varde Kommune
Læs mere
2017 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Oplandsanalyse – Danske Havne

Forfattere: Bjarne Madsen, Jie Zhang, Mette Lange, Torben Dall Schmidt, Jens Clausen og Camilla Jensen En erhvervshavn kan have stor betydning for den lokale, regionale og nationale økonomi – men hvor stor er denne betydning egentlig? Og kan indsigt i, hvordan erhvervshavnen spiller sammen med den omkringliggende økonomi og erhvervsmæssige udvikling give stof til vurderinger […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Jens Clausen
Danske Havne, Syddansk Universitet
Læs mere
2016 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

En begivenhedsbaseret befolkningsanalyse for danske kommuner og byer, 2007-2030

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen, Oliver Peter Bentsen, Timo Friedel Mitze, Torben Dall Schmidt og Camilla Jensen. Rapportens formål er at sætte fokus på livsbegivenheder som årsag for migrationer i Danmark. Med en begivenhedstilgang til migrationer kan man mere præcist end tidligere beskrive udviklingen i befolkningsstrukturen i de danske kommuner og forklare nogle af […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jie Zhang, Jens Clausen

Oplandsanalyse – Danske Havne

Forfattere: Bjarne Madsen, Jie Zhang, Mette Lange, Torben Dall Schmidt, Jens Clausen og Camilla Jensen. En erhvervshavn kan have stor betydning for den lokale, regionale og nationale økonomi – men hvor stor er denne betydning egentlig? Og kan indsigt i, hvordan erhvervshavnen spiller sammen med den omkringliggende økonomi og erhvervsmæssige udvikling give stof til vurderinger […]

Jie Zhang, Jens Clausen

Evaluating role of commercial ports in the regional economy

Forfattere: Jie Zhang, Bjarne Madsen, Jens Clausen, Mette Lange og Torben Dall Schmidt. Paper præsenteret ved 57th Congress of European Regional Science Association at Groningen, Holland, 31.08.2017.

Jens Clausen

Heterogeneous migration responses to individual life events and associated demographic change in Denmark

Forfattere: Torben Dall Schmidt, Timo Mitze, Jens Clausen og Bjarne Madsen. Paper præsenteret ved ERSA 57th Congress, 28.08-01.09 2017, Groningen, Holland.