Medarbejdere

Jens Clausen

Chefkonsulent, København,forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Sådan beskriver Jens sit arbejde

“Jeg arbejder med statistiske analyser og databehandling, specielt i forbindelse med udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser. Derudover udvikling og programmering af værktøjer til dataadgang og -analyse. Regional- og kommunaløkonomi.”

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Netværk & lokalsamfund, Turisme Rural tourism

Hvor mange hjerter banker? Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af tilvalgsbeboere

CRT har i de seneste år undersøgt betydningen af, at mange mennesker er mere mobile og har mulighed for at opholde sig og tilknytte sig flere steder end tidligere. Blandt andet ser vi i Danmark at populære turiststeder i de danske landdistrikter i stigende grad tiltrækker sommerhusbeboere og andre deltidsbeboere, som gerne engagerer sig i […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Privat: Lene Havtorn Larsen, Jens Clausen
Ærø kommune, Ærø Turist og Erhverv, Bornholms Regionskommune, Energiakademiet Samsø, Landdistriktspuljen (MBBL), Søfæstning Christiansø, Sparekassen Bornholms Fond
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Forfattere: Laura Virtanen og Nino Javakhishvili. Centre for Regional and Tourism Research, in collaboration with Centre HR of The Capital Region of Denmark developed Regional Healthcare Satellite Accounting (RHSA) for Danish healthcare sector and labour market of healthcare professionals. RHSA is an economic extension for Regional Economic Model, SAM-K/LINE® that is developed, owned and operated […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige
Region Hovedstaden
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige

Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen, Laura Virtanen og Jens Clausen. Udgivet af Region Hovedstaden. I rapporten beskrives den aktuelle og den forventede udvikling frem til 2025 for sygeplejerskers uddannelse og arbejdsmarked. Rapporten giver et talbaseret input til dialog og beslutninger omkring rekruttering og uddannelse af sygeplejersker.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Sammenfatning: Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Sammenfatning af undersøgelsen Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelsessystemets mobilitetsmønstre i Danmark. Rapporten sætter fokus på de geografiske aspekter ved erhvervsuddannelserne og ved de aktuelle udfordringer med at sikre de forskellige dele af landet adgang til faglært arbejdskraft. Undersøgelsen er finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter og er gennemført i perioden september 2018 til august 2019.