Medarbejdere

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Sådan beskriver Karin sit arbejde

“Mine arbejdsområder er regional udvikling i perifære områder, vidensdynamiker og regionale innovationsdynamikker, regionale kompetencebehov samt uddannelsesplanlægning, oplevelsesøkonomi, kommunikation og vidensdeling.

Jeg er formet af min barndom som immigrant – og anser min faglige kerne som værende minoritetsstudier. At tilhøre en minoritet betyder, at man ikke har magt til at definere samfundets dominerende normer og strukturer. Jeg er derfor drevet af at ville forstå hvordan mennesker fungerer i systemer de ikke selv har skabt – og hvordan lokalområder påvirkes af og påvirker større, endog globale strømninger. Jeg er videbegærlig og får altid langt flere projektideer end der kan realiseres. Som person, kollega og samarbejdspartner elsker jeg vekselstrømmen mellem den enlige fordybelse og kollektivets energi- og læringssus.”

 

Seneste 3 projekter
2023, 2024 Netværk & lokalsamfund Boliger

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der ikke tidligere har været systematisk undersøgt og belyst i landdistriktssammenhæng. Projektet ønsker at analysere effekter af den bølge af ophævelse af bopælspligten, som skyllede hen over Danmarks landdistriktskommuner efter finanskrisen. Ophævelse af bopælspligten skete som en reaktion på fraflytning og stigende liggetider ud fra en logik om, at […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm erhvervsliv

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og markedsanalyse

Som led i at gøre Bornholm klar til Energiø er der gennemført en række konsulentanalyser, der har haft til formål at beskrive nogle af de forventede effekter af de kommende energiø-investeringer på Bornholm. Der forventes en især en øgning af beskæftigelse inden for: Bygge- og anlægssektor, Maskinindustri, Jern- og metal, Transport og godshåndtering, Operativ erhvervsservice, […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen
Bornholms Regionskommune
Læs mere
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl, Andreas Skriver Hansen
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Karin Topsø Larsen

Notat: Metodelæring. Implementering af projekt Faglært er Fedt

Notatet samler op på den projektbaserede læring, der er foregået i løbet af implementeringen af de forskellige indsatser i Projekt Faglært er fedt, herunder (1) En personlig og stedsbaseret informationsindsats om at blive faglært; (2) Virksomhedskatalog; (3) Oversigt over lokale lærer- og praktikpladser samt (4) Et lokalt samarbejdsforum med fokus på at skabe flere faglærte.

Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Rekruttering af arbejdskraft til landdistrikterne

Rekruttering af arbejdskraft til landdistrikterne

Onepager, der viser resultaterne fra projektet: ”Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne” på overskriftsniveau. Projektets formål var at undersøge, om der er særlige udfordringer eller muligheder for virksomheder beliggende i et landdistrikt med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft i en situation, hvor der er strukturel mangel på arbejdskraft inden for en række områder.

Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i danske landdistrikter

Forskningsrapport, der præsenterer resultaterne fra projektet `Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne´. Forskningsprojektets formål var at undersøge, om der er et særligt `landdistriktsperspektiv´ i rekruttering, tilknytning og fastholdelse af arbejdskraft i en situation med mangel på arbejdskraft på landsplan. Undersøgelsen anvender både kvantitative registerdata-baserede analyser og kvalitative analyser af interviewbaseret data. Projektet er finansieret af Landdistriktspuljens […]