Medarbejdere

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Sådan beskriver Karin sit arbejde

“Mine arbejdsområder er regional udvikling i perifære områder, vidensdynamiker og regionale innovationsdynamikker, regionale kompetencebehov samt uddannelsesplanlægning, oplevelsesøkonomi, kommunikation og vidensdeling.

Jeg er formet af min barndom som immigrant – og anser min faglige kerne som værende minoritetsstudier. At tilhøre en minoritet betyder, at man ikke har magt til at definere samfundets dominerende normer og strukturer. Jeg er derfor drevet af at ville forstå hvordan mennesker fungerer i systemer de ikke selv har skabt – og hvordan lokalområder påvirkes af og påvirker større, endog globale strømninger. Jeg er videbegærlig og får altid langt flere projektideer end der kan realiseres. Som person, kollega og samarbejdspartner elsker jeg vekselstrømmen mellem den enlige fordybelse og kollektivets energi- og læringssus.”

 

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm skal gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling. CRT’s opgave bliver undervejs at udføre en række analyser og vi ansætter samtidig en forsker/konsulent til arbejdet. Lokal forankring: Det er et mål at […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2022, 2023 Netværk & lokalsamfund, Turisme Rural tourism

Hvor mange hjerter banker? Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af tilvalgsbeboere

CRT har i de seneste år undersøgt betydningen af, at mange mennesker er mere mobile og har mulighed for at opholde sig og tilknytte sig flere steder end tidligere. Blandt andet ser vi i Danmark at populære turiststeder i de danske landdistrikter i stigende grad tiltrækker sommerhusbeboere og andre deltidsbeboere, som gerne engagerer sig i […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Privat: Lene Havtorn Larsen, Jens Clausen
Ærø kommune, Ærø Turist og Erhverv, Bornholms Regionskommune, Energiakademiet Samsø, Landdistriktspuljen (MBBL), Søfæstning Christiansø, Sparekassen Bornholms Fond
Læs mere
2021, 2022 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Erhvervsudvikling Faglærte Kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Projektet tager udgangspunkt i den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft set fra et landdistriktsperspektiv og undersøger sammenhænge mellem forskellige landdistrikters særlige arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens differentierede mobilitetsmønstre. Vi er særligt interesseret i at skabe ny viden om, hvor gode landdistrikternes arbejdsmarkeder er til at fastholde egen arbejdskraft og deres evne til at absorbere den tilstedeværende arbejdskraft, […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Josias Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Karin Topsø Larsen

Projekt Faglært er Fedt: Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger

Projekt Faglært er Fedt, der ledes af Business Center Bornholm, arbejder for at flere unge skal blive faglærte. CRT laver løbende analyser for og dokumentation af projektet. I denne baselineanalyse vurderer seniorforsker Karin Topsø Larsen hvilke centrale målgrupper og indsatser projektet bør satse på. Notatet indeholder også en fremskrivning af de faglærtes arbejdsmarked på Bornholm.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, […]

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl

Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

Den 9. marts 2021 udsendte Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en fremskrevet arbejdskraftsbalance for det danske arbejdsmarked. Brugerne af CRTs Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®REA2020 (REA) har forespurgt til forskelle og ligheder mellem AEs arbejdskraftprognose og CRTs REA-model. Overordnet set minder mønsteret for resultaterne i de to fremskrivninger i stor grad om hinanden. Begge modeller […]