Medarbejdere

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Sådan beskriver Karin sit arbejde

“Mine arbejdsområder er regional udvikling i perifære områder, vidensdynamiker og regionale innovationsdynamikker, regionale kompetencebehov samt uddannelsesplanlægning, oplevelsesøkonomi, kommunikation og vidensdeling.

Jeg er formet af min barndom som immigrant – og anser min faglige kerne som værende minoritetsstudier. At tilhøre en minoritet betyder, at man ikke har magt til at definere samfundets dominerende normer og strukturer. Jeg er derfor drevet af at ville forstå hvordan mennesker fungerer i systemer de ikke selv har skabt – og hvordan lokalområder påvirkes af og påvirker større, endog globale strømninger. Jeg er videbegærlig og får altid langt flere projektideer end der kan realiseres. Som person, kollega og samarbejdspartner elsker jeg vekselstrømmen mellem den enlige fordybelse og kollektivets energi- og læringssus.”

 

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark – det gælder både i byerne og i landdistrikterne. Men faglærte er særligt vigtige på arbejdsmarkederne uden for de største byer. Her udgør de faglærte op mod 40% af den beskæftigede arbejdskraft, mens de i byerne udgør ca. 25% Vi ved, at de videregående uddannelsessystemer skaber flyttestrømme mod de […]...

Karin Topsø Larsen, Jens Clausen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl
Bornholms Regionskommune, Erhvervsstyrelsen, Guldborgsund Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landdistriktspuljen (MBBL), Lolland Kommune, Varde Kommune
Læs mere
2019 Viden & innovation Igangværende

SEAPLANSPACE

SEAPLANSPACE er et projekt støttet af EU’s Interreg South Baltic Program 2014-2020. Projektpartnerne er Gdansk Universitet (lead partner), EUCC Baltic Office (Kleipeda), EUCC Germany (Rostock), World Maritime University (Malmø), Aalborg Universitet (København), Länsstyrelsen Kalmar, Maritime Institut Gdansk og Center for Regional- og Turismeforskning. CRT’s rolle i projektet sker i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Institut […]...

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen
Aalborg Universitet, Interreg South Baltic
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anne Thomas, Lene Havtorn Larsen, Karin Topsø Larsen

Effektanalyse af tilflyttereffekt

CRT har i starten af 2020 analyseret datamateriale indsamlet med henblik på at vurdere, om man kan spore en kvanitativ effekt af BCB tilflytterservice. Analysen er baseret på omfattende registerdata fra Danmarks Statstik samt et datasæt stillet til rådighed af BCB. Det er i rapporten tydeliggjort, at der er markant forskel på de typer af […]

Karin Topsø Larsen

Hvordan sikrer landdistrikterne adgang til faglært arbejdskraft?

Præsentation ved Videnscafé d. 14. november 2019 på Stenbrudsgården i Nexø med temaet faglært arbejdskraft i landdistrikter og med særlig fokus på Bornholm.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Promotion of the Circular Economy in Tourism – Experiences and Recommendations from the CIRTOINNO Project

The purpose of this report is to present partners’ experiences from the varying activities accomplished in the South Baltic Interreg-project, CIRTOINNO, regarding the needs, interests and barriers of tourism SMEs in implementing CE ideas in their daily operations, and on this basis. The purpose is also to elaborate recommendations for possible initiatives and policies for […]