Laboured Learning

Go to the news list

Laboured Learning

Investigating challenged localities through a geography of vocational education systems. Presentation of NoRSA (Nordic Regional Studies Association), Karlstad University, 9-10 March 2017.

News LETTER

Stay updated

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.