Centret og dets historie

Om CRT

Center for Regional- og Turismeforskning er Danmarks eneste selvstændige forskningscenter.

Vi beskæftiger os med anvendt samfundsforskning og rådgivning om yderområder og turisme til brug i strategi- og politikudvikling på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Vores forskningsområder

  • Fremtidens arbejdskraft – arbejdsmarked og uddannelse
  • Turismeøkonomi og turisters adfærd
  • Videns- og innovationsprocesser i yderområder
  • Mennesker og deres forbindelser i regional udvikling

Læs mere om de forskningsområder, vi arbejder med

Her bor vi

Vores hovedafdeling ligger i Hasle på Bornholm.

Derudover har vi en afdeling i Københavns Sydhavn, hvor vi har kontor hos Aalborg Universitet København. Her sidder vores Modelteam til dagligt.

Kontakt os eller find en medarbejder

CRT’s historie

Bornholms Forskningscenter, som det hed dengang, blev oprettet i oktober 1994. I dag er vi CRT – Center for Regional- og Turismeforskning, og her kan du læse vores historie.

Centret var en del af Bornholmerpakken – en redningsplan etableret af den daværende regering efter kriseårene 1992-93. Formålet med centret var at sætte Bornholm på det danske forskningslandkort og bidrage til en positiv økonomisk udvikling af Bornholm. Centret blev oprettet som et sektorforskningsinstitut under det daværende Forskningsministerium og fik til huse på Stenbrudsgården ved Nexø på Bornholm.

Fra forskningsinstitution til projektorganisation

I januar 2001 ændrede Bornholms Forskningscenter navn til Center for Regional- og Turismeforskning. Samme år ændrede centret fokus fra et egentligt forskningsinstitut til overvejende projekt- og udviklingsarbejde.

Med regeringsskiftet i 2001 blev det besluttet at nedlægge en række råd, nævn og institutioner. CRT var med på den såkaldte “dødsliste”, som blev offentliggjort i januar 2002. En lang, sej kamp fra bestyrelsens side sikrede dog centrets overlevelse, og siden har CRT været en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution med en årlig, finanslovssikret grundbevilling.

UFM og Bornholm

CRT’s grundbevilling er helt essentiel for centrets kontinuerlige drift og faglige udvikling. Midlerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og tilgår CRT via Bornholms Regionskommune og Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm. Sideløbende med andre aktiviteter har CRT derfor altid haft en særlig forpligtelse til at være involveret i projekter samt formidle viden, der bidrager til Bornholms udvikling.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere