Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark 2016

Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark 2016

Forfattere: Anders Hedetoft, Carl Henrik Marcussen og Jie Zhang.

Videncenter for Kystturisme (CKT) lavede i 2012 en rangordning af kommunerne i dansk kystturisme og udvalgte bl.a. på den baggrund 20 særlige feriesteder til videre udvikling bl.a. gennem potentialeplaner. Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) ønsker nu at igangsætte en langsigtet proces ligeledes rettet mod et antal prioriterede feriesteder og/eller feriestedsalliancer. I den forbindelse har DKNT anmodet Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) om en opdatering af udvalgte data fra kortlægningen af dansk kystturisme foretaget i 2012 samt en rangering af kommunerne og de særlige feriesteder efter samme principper som i 2012. Opgavens leverancer omfatter en opdatering af tabeller og figurer listet i nedenstående tabel samt en opstilling af top 10-lister over kommunerne for de benyttede kvantitative indikatorer.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt