Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Projektet tager udgangspunkt i den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft set fra et landdistriktsperspektiv og undersøger sammenhænge mellem forskellige landdistrikters særlige arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens differentierede mobilitetsmønstre. Vi er særligt interesseret i at skabe ny viden om, hvor gode landdistrikternes arbejdsmarkeder er til at fastholde egen arbejdskraft og deres evne til at absorbere den tilstedeværende arbejdskraft, afhængigt af erhvervsstruktur, sektor og arbejdskraftens karakteristiska. Det vil også give et billede af, hvilken arbejdskraft landdistrikterne er mest afhængig af at kunne tiltrække udefra. Vi arbejder med kvantitative og kvalitative metoder, der både inddrager arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens longitudinale mobilitetsmønstre. Endelig inddrages virksomhedernes viden og erfaring med arbejdskraftsrekruttering, -udvikling, -uddannelse og -fastholdese. Der tilknyttes en ekstern policy-gruppe til projektet, som skal hjælpe os med at kvalificere vores resultater, så de kan udvikles til anbefalinger.

Se også nedenstående udgivelser vedr. projektet:

Rekruttering af arbejdskraft til landdistrikterne – onepager

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til landdistrikterne? – præsentation på videnscafé 6/12 2022

Hvor vil der mangle arbejdskraft? – præsentation på videnscafé 6/12 2022

 

 

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Mere fra samme projekt