Desk research og analysedesign til indsamling af viden om cykelturister i Danmark

Desk research og analysedesign til indsamling af viden om cykelturister i Danmark

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Rapporten omfatter en indledende litteraturafsøgning om cykelturisme med hovedvægten lagt på de seneste år. Geografisk er der lagt vægt på publikationer fra Danmark og Tyskland. Opgaven består af:

Del A: Udarbejdelse af kortfattet desk research – overblik over eksisterende undersøgelser

Del B: Analysedesign for yderligere analyser baseret på hhv. eksisterende datasæt og nye yderligere undersøgelser.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Mere fra samme projekt