En begivenhedsbaseret befolkningsanalyse for danske kommuner og byer, 2007-2030

En begivenhedsbaseret befolkningsanalyse for danske kommuner og byer, 2007-2030

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen, Oliver Peter Bentsen, Timo Friedel Mitze, Torben Dall Schmidt og Camilla Jensen.

Rapportens formål er at sætte fokus på livsbegivenheder som årsag for migrationer i Danmark. Med en begivenhedstilgang til migrationer kan man mere præcist end tidligere beskrive udviklingen i befolkningsstrukturen i de danske kommuner og forklare nogle af de primære årsager til danskernes flyttebeslutninger. Derudover kan man på den baggrund foretage fremskrivninger og opstille scenarier for en række forskellige politiske tiltag og forudse konsekvenserne af disse for regional produktion, indkomst og beskæftigelse.

I denne rapport har vi valgt at se på effekten af at flytte 746 statslige arbejdspladser fra København by til Sydjylland samt effekten af at flytte 1.000 studiepladser fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København til Aalborg Universitet (AAU).

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Privat: Irena Stefaniak

Konsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

ALFRED-support, SAS-programming, GAMS-model transformation og udvikling, undervisning.

Jens Clausen

Chefkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Mere fra samme projekt