En introduktion til multiplikatorer inden for turisme og dansk praksis på området

En introduktion til multiplikatorer inden for turisme og dansk praksis på området

Forfattere: Camilla Jensen og Jie Zhang

Formålet med dette notat er at give et overblik over litteraturen og beregningerne af turismemultiplikatorer på grundlag af publikationer vedrørende dansk turismes indkomst- og beskæftigelsesbidrag til økonomien. Hvilke faktorer påvirker størrelsen af turismemultiplikatorer i danske regioner og kommuner? Dette besvares ud fra en litteraturgennemgang og praktiske eksempler omkring den danske turistøkonomis effekter. Sigtet med notatet er således at øge kvaliteten af sammenligninger samt forståelsen af, hvordan resultaterne af sådanne sammenligninger kan læses.

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt