Evaluering af LAG/FLAG Bornholm

Evaluering af LAG/FLAG Bornholm

Formålet med projektet er at gennemføre en evaluering af den bornholmske LAG- og FLAG-indsats i perioden 2015 til 2021. Evalueringen gennemføres på initiativ af LAG-Bornholm, der har ønsket en ekstern evaluering af indsatsen. Det overordnede formål med evalueringen er at vurdere LAG-indsatsens bidrag til erhvervsudvikling og forbedring af levevilkårene på øen. Mere specifikt er formålet at indsamle projektholdernes oplevelse af selve processen og at vurdere de afledte effekter af LAG-indsatsen. Målet er, at evalueringen skal kunne tjene som inspiration ved tilrettelæggelsen af LAG-indsatsen i den kommende LAG- programperiode.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Mere fra samme projekt

Læs onepager om evalueringen her