Faglært er fedt

Faglært er fedt

Faglært er Fedt er et udviklings- og forsøgsprojekt hvis formål er at udvikle nye metoder til at sikre flere faglærte på Bornholm samt dokumentere hvilke indsatser der virker med henblik på at inspirere andre lokalområder i Danmark. Projektet er unikt, idet det gennemføres på en ø med et meget begrænset udbud af lokale erhvervsuddannelser, hvorfor mange elever skal rejse efter skoledelen. Det kan udfordre mulighederne for at finde en lokal praktikplads. Det er også unikt, fordi projektejer er Business Center Bornholm, der er en lokal erhvervsfremmeaktør med kontakt til mange lokale virksomheder. En central del af projektet er at understøtte lokale virksomheder til at modtage lærlinge og sikre at flere gennemfører deres praktik, også hvis skolen ligger langt væk. Projektet støttes af Nordea Fonden, Bornholms Regionskommune og Sparekassen Bornholms Fond. CRT er projektpartner sammen med Tænketanken DEA og Resonans Kommunikation – og altså Business Center Bornholm. CRTs opdrag er at tilvejebringe analyse og dokumentation af projektets virkemidler sammen med DEA.

Læs mere på projektets hjemmeside: https://faglaerterfedt.dk/forside

Flere udgivelser i projektet:

Faglært er Fedt – Metodelæring gennem implementering af projektet

Faglært er Fedt – Den gode praktikplads

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.