Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

CRT har på initiativ fra Fødevareministeriet opgjort den samfundsøkonomiske betydning af fiskeriet. Ved opstilling af fiskeriets direkte betydning er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab samt regnskabsstatistikken for fiskeriets andel af engros- og detailhandel. For beregning af fiskeriets afledte betydning bruges CRT’s regionaløkonomiske model SAM-K/LINE ®.

Projektets resultater indgår som del af materialet i Fiskerikommissionens anbefalinger om fremtidens fiskeri:

Fiskerikommissionens anbefalinger om fremtidens fiskeri

Fiskerikommissionens samlede rapport kan hentes her:

Fiskerikommissionens samlede rapport

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Mere fra samme projekt