InnoCoast – innovation i dansk kystturisme

InnoCoast – innovation i dansk kystturisme

Se alle CRT’s udgivelser i projektet under “Mere fra samme projekt” nederst på siden.

InnoCoast er et 3-årigt forskningsprojekt (2016-2019), der har til formål at generere forskningsbaseret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. Projektet har en flerstrenget tilgang til innovation og fokuserer således på, hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder.

InnoCoast har modtaget en økonomisk løftestang af Innovationsfonden, og projektet vil resultere i nye forretningsmodeller, netværk og forslag til oplevelsesdesign, som vil fremme udviklingen af natur-, kultur- og fødevareturisme. Herunder vil der komme forslag til, måder hvorpå lokale entreprenører kan udnytte deleøkonomien og digitale løsninger.

Læs mere på AAU’s hjemmeside: https://www.cgs.aau.dk/forskning/projekter/innocoast

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt

Broegaard, R.B. og Holland, E.: Hvad kan outdoor lære af fødevarer? Notat udgivet i august 2018.

Havtorn Larsen, L. og Manniche, J.: Hallegård Slagtehus på Bornholm: en model for lokale madoplevelser i Danmark? Notat udgivet i januar 2019.

Holland, E. og Broegaard, R.B.: Certificering i outdoor-turisme, muligheder og begrænsninger. Notat udgivet i januar 2019.

Holland, E. og Broegaard, R.B.: Outdoor Bornholm – en spirende innovationsøkologi? Notat udgivet i december 2017.

James, L. og Manniche, J.: Food Tourism and Gastronomic Trends. Notat udgivet i marts 2017.

Marcussen, C.H.: Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder. Notat udgivet i april 2019.

Marcussen, C.H.: Price determinants of Airbnb rentals – the case of Denmark. Præsentation ved ENTER 2018, Jönköping, Sverige, d. 25.01.2018.

Marcussen, C.H. og Zhang, J.: Airbnb’s økonomiske betydning i Danmark – trends og regionale forskelle. Præsentation ved InnoCoast-workshop om "Deleøkonomi og kystturisme –perspektiver og potentialer", Aalborg Universitet, København, d. 6.7.2017.

Marcussen, C.H.: Om Airbnb i Danmark 2015-2016. Egenfinansieringsbidrag fra CRT til InnoCoast præsenteret ved metodeudvalgsmøde d. 17.11.2016 hos VisitDenmark.

Zhang, J.: Airbnb Economic Impact – trends and regional economies. Præsentation ved InnoCoast-workshop om "Deleøkonomi og kystturisme –perspektiver og potentialer", Aalborg Universitet, København, d. 6.7.2017.