Kongresturismen i Danmark 2017

Kongresturismen i Danmark 2017

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

I denne rapport er der særligt fokus på kongresser, der afholdes af internationale foreninger og cirkulerer mellem forskellige lande, og som MeetDenmark bl.a. har som formål og opgave at tiltrække til Danmark. Dermed lægger analysen i denne rapport sig tæt op af ICCA’s definition af kongresser, der forstås som mødebegivenheder med minimum 50 delegerede, heraf mindst 40% udlændinge, cirkulation mellem forskellige lande og en varighed på mindst to dage. Ifølge ICCA ligger København i top 20 blandt de byer i verden, der afholder flest internationale kongresser.

Ud fra denne rapports analyse af internationale kongresser i Danmark kan det konkluderes, at et offentligt-privat samarbejde og en offentlig investering i tiltrækning af denne type mødeaktivitet til Danmark er vigtig af en række årsager. Foruden økonomiske gevinster for det danske samfund og de enkelte virksomheder ved internationale kongresser er der en række andre effekter, som knapt så let lader sig måle, men som også har væsentlig betydning og som findes omtalt i dansk og navnlig international litteratur. Analysen, der præsenteres i detaljer i de øvrige dele af denne rapport, kortlægger flere af disse nævnte effekter og betydninger af internationale kongresser i Danmark. Analysen baserer sig i høj grad på den årlige oplistning af kongresser, der foretages af
de forskellige storbyer og regioner, der er medlem af MeetDenmark.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Mere fra samme projekt