Lokale udviklingsplaner for bornholmske byer og lokalsamfund

Lokale udviklingsplaner for bornholmske byer og lokalsamfund

Projektet handler om at udvikle en Lokal Udviklingsplan (LUP) for hver af de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø, der alle er med i Firkløver-klyngen, samt en skabelon med en metode for, hvordan tilsvarende udviklingsplaner kan laves for andre lokalsamfund på Bornholm. Udviklingsplanerne er udarbejdet af CRT gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger og i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Udviklingsplanen skal synliggøre stedbundne kvaliteter og pege på tiltag til udvikling af lokalsamfundene, der er realistiske at gennemføre og som kan forbedre det sociale liv, foreningslivet, friluftslivet, erhvervslivet, og generelt være til glæde for lokalsamfund, besøgende og turister. Ved at aktivere og inddrage borgerne i udarbejdelsen af udviklingsplanen er det målet at skabe et grundlag, som både lokalsamfundet og Bornholms Regionskommune kan stå på i indsatsen for at udvikle land og by på øen. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Links til skabelon og de fire lokale udviklingsplaner:

Lokale udviklingsplaner – skabelon

Lokal udviklingsplan for Aarsballe

Lokal udviklingsplan for Rø

Lokal udviklingsplan for Klemensker

Lokal udviklingsplan for Nyker

 

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Mere fra samme projekt